<h1><a href="informatie.aspx">Expeditie Vuursteenmijn Rijckholt</a></h1> <h2>Prehistorische vuursteenmijn in Savelsbos decor spannend educatief project</h2> <p>Diep in het Savelsbos ligt het oudste archeologische en industrieel monument van Nederland. Het is een vuursteenmijn die zo'n vijduizend jaar geleden werd geŽxploiteerd. In de jaren zestig en zeventig van de vorig eeuw is de vuursteenmijn onderzocht door een werkgroep van enthousiaste amateur-archeologen en oud-mijnwerkers. Vervolgens heeft Staatsbosbeheer besloten de mijn onder toezicht van deze werkgroep toegankelijk te maken voor publiek. De prehistorische mijn behoort tot de Top Vijf van de Nederlandse archeologie.</p> <p>Op initiatief van de provincie Limburg, Staatsbosbeheer en het Limburgs Museum in Venlo is een educatief project in ontwikkeling gebracht dat zich richt op leerlingen van basisscholen. Het initiatief wordt financieel gesteund door het ministerie van OC&W in het kader van de regeling Erfgoed Bereikbaar.</p> <p><a href="informatie.aspx">Meer informatie</a></p>