Heden

 

    Zo dichtbij de prehistorische mens

    bent u nog nooit geweest!

Heden

De vuursteenmijnen vallen onder het beheer van Staatsbosbeheer die ook de dagelijkse gang van zaken rond de mijnen regelde. Echter in 2016 gaf Staatsbosbeheer aan de mijnen te willen sluiten daar het voor hun niet meer rendabel was deze open te houden. Dat riep een felle discussie op en haalde ook het nieuws.

Uit alle reacties bleek dat men het een groot verlies vond voor de omgeving als zo een belangrijk monument zou worden gesloten. Daarop besloot Staatsbosbeheer een openbare aanbesteding te doen. Hierop kon men zich dan inschrijven en na de inschijftermijn zou Staatsbosbeheer het beste plan kiezen. De organisatie met het beste plan zou de dagelijkse gang van zaken overnemen. Uitgangspunt zou altijd blijven dat Staatsbosbeheer eigenaar blijft.
Hierop besloot de Stiching Ir. D. C. van Schaik samen met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven een plan te schrijven. Beide organisaties hebben reeds brede ervaring met het beheer, onderhoud en onderzoeken van onderaardse systemen.

Na diverse overleggen waarin de stichting en werkgroep hun plan verdedigden en uitlegden, besloot Staatsbosbeheer in 2017 dat de stichting samen met de werkgroep het beste plan had wat aansloot bij de wensen en eisen van Staatsbosbeheer.

Dat houdt in dat de dagelijkse gang van zaken omtrent de vuursteenmijnen valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Ir. D.C van Schaik, ondersteund door de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. Wilt u meer weten over de laatst genoemde organisaties, dan klik op het menuitem "Links" om de sites te bezoeken.