Verleden

 

    Zo dichtbij de prehistorische mens

    bent u nog nooit geweest!

Geschiedenis

Op deze pagina wordt in het kort uitleg gegeven over de ontdekking van de vuursteenmijn en de daaropvolgende opgravingen. Wilt u meer informatie, verwijzen wij u graag door naar deze website.

   In 1881 ontdekte de Belgische onderzoeker (archeoloog) Marcel De Puydt (1855-1940) in het Savelsbos de vindplaats van de prehistorische vuursteenmijn Ryckholt-St. Geertruid.
   Tijdens een treinreis van Visé (België) naar Maastricht merkte hij op dat het landschap aan de rechterzijde van de spoorlijn tussen Eysden en Gronsveld, de uitlopers van de 
heuvel,opdoemend uit de vallei van de Maas, een terrein vormden dat overeenkwam met dat van een aantal vindplaatsen van prehistorische materialen in de provincies Luik en Namen (België).
Hij besloot op onderzoek uit te gaan en vond op de velden van het plateau van St. Geertruid een groot aantal stukken vuursteen die door mensenhanden bewerkt waren.
  In 1887 ontdekte hij in het bos, dat grensde aan de velden van het plateau van St. Geertruid, een ovaal komvormig terrein van 54 m. bij 37 m. dat ter dikte van 1-1,5 m. bedekt was met stukken vuursteen in diverse stadia van bewerking, alsmede zeer veel stukken vuursteen afslagen.

Gedurende de daarop volgende jaren werd er door diverse mensen meer en grotere onderzoeken naar de mijnen gedaan.

In 1964 werd aangetoond door Professor Waterbolk van de universiteit te Groningen dat bij het graven van een proefsleuf op het plateau enkele ondiepe "nissen" te voorschijn kwamen. Dit zouden mogelijk mijngangen kunnen zijn. Hieruit kon men afleiden dat er mogelijk meer van dit soort mijngangen en schachten waren in en op het plateau.

Om dit aan te tonen werd er besloten een verkenningsgang dwars door het gebied te "drijven" om de van daaruit aangesneden gangenstelsels te onderzoeken. Hiervoor werd een groep vrijwilligers geformeerd uit de Limburgse Afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging. Een groot deel van deze leden had mijnbouwkundige ervaring.
                    

                                 Gedurende de periode 1964 - 1972 werd er door deze groep vrijwilligers in diverse stadia opgravingen gedaan en de verkenningsgang geconstrueerd. Hieronder een foto van een deel van de groep.