Contact

 

    Zo dichtbij de prehistorische mens

    bent u nog nooit geweest!

Contactgegevens
Postadres

Stichting Ir. D.C. van Schaïk
Postbus 2235
6201 HA Maastricht

E-mail:
Algemene vragen omtrent de vuursteenmijnen:info@ vuursteenmijn.nl
Reserveringen/Bezoeken vuursteenmijnen of vragen hierover: reservering@ vuursteenmijn.nl

Rekening nummer:

SNS Bank Maastricht
IBAN: NL03SNSB0929812034
BIC: SNSBNL2A

Inschrijving Kamer van Koophandel Limburg: 14056739

De stichting is een ANBI en wij zijn als zodanig ook te vinden bij de belastingdienst in het ANBI register.
RSIN: 806448076